Децата ще могат да постъпват в детска градина на две годишна възраст. Тези, които са в предучилища, ще могат да се обучават вкъщи, предвижда проектът за нов образователен стандарт.

Според проекта децата ще постъпват на две години в детска градина по желание на родителите и при наличие на свободни места. При липса на яслена група в населеното място и при свободни места.

Предвиждат се 4 вида организация на обучението в детските градини - целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна, като почасовата и самостоятелната са изцяло нови за системата.

Ако родителите изберат почасовата организация детето ще трябва да присъства в градината между три и пет часа дневно. Ако изберат самостоятелната - то ще изкара предучилищната си изцяло вкъщи, като комисия ще преценява в кои случаи да разреши това.

Снимка: btvnovinite.bg

При самостоятелната организация, родителите няма да плащат такса за посещение в детска градина, но в края на годината тя ще оценява постигнатите резултати. Децата ще си получават необходимия документ за преминаване в 1-ви клас.

Проектът на новия стандарт за предучилищното образование включва и минимален брой часове на седмица по различните предмети, като за най-малките деца часовете по музика намаляват за сметка на физкултурата.

Предвидено е обаче, по преценка на учителите, да се вземат по 2 допълнителни образователни часа при полудневната и почасовата организация, и по пет при целодневната. Стандартът казва и какво трябва да могат децата след всяка година.

„В края на 3-годишната възраст да могат да отличават това е малко, а това е много. Съвсем на пръв поглед елементарни неща, които се постигат бавно и продължително”, поясни заместник-министърът на образованието Диян Стаматов.

А при завършване на предучилищното образование - по „Математика” децата трябва да имат представа за числата до 10.

Проектът на нов стандарт е на етап обществено обсъждане. Трябва да влезе в сила за новата учебна година.