До седмици в градовете с повече от едно училище ще бъдат обявени критерии за прием на първокласниците. Проблемът съществува предимно в големите градове, където конкуренцията за няколко училища е жестока.

Готови ли са условията за кандидатстване там? Обобщава Мария Савкова.

В София вече стана ясно, че според общите правила моментът за подаване на заявлението няма да оказва влияние, но опашки сигурно ще има, защото не се предвижда изграждането на електронна система.

Бургас въведе такава система за прием с единни критерии за всички училища още през 2013 г.

„Създаде се невероятен баланс при приема за всяко училище“, обясни Веселина Таралова, директор на Дирекция „Образование“ в Община Бургас.

Родителите имат право да посочат пет училища и да ги подредят според желанията си. Няма паралелки с повече ученици за сметка на други. В максимална степен е игнориран субективният фактор и се минимизира напрежението и страхът на родителите, че няма да подадат заявление в срок или пък детето им няма да бъде прието в училището, което те желаят.

За бъдещите първокласници ще важат два нови критерия – предимство за децата в подготвителна група в същото училище и за тези, чиито родители работят в близост до училището.

Подобна система се изработва и в Пловдив, но все още не е готова. Това тревожи родителите, защото ще бъде пусната през април, а първото класиране ще е юни месец. Кога ще е второто класиране, питат те.

Всъщност приемът на документи започва през юни. Според зам.-кмета по образованието Стефан Стоянов времето е достатъчно и има места за всички деца.

От министерството припомнят, че водещ критерий трябва да е местоживеенето.

„Тук имаме два казуса – едни хора, които живеят постоянно, и други, които постоянно мигрират. Директорът трябва да направи така, че тези, които живеят постоянно, да имат гаранция, че децата им ще учат в най-близкото училище“, коментира Диян Стаматов, зам.-министър на образованието и науката в оставка.

Подобен проблем рядко се среща в малките общини, заради демографската криза и изселването на младите хора към големите градове и чужбина.