Повече от една четвърт от българите са песимистично настроени за идващата 2017 г., други 40 на сто са неутрални в очакванията си, а едва малко над 20 на сто са оптимисти. Това показват данните от световно проучване на „Галъп Интернешънъл”.

Този резултат прави българите едни от най-големите песимисти в света. Средно проучването е показало, че делът на оптимистите (52%) е над 3 пъти по-голям от този на негативно настроените (15%).

12% у нас очакват 2017 г. да бъде година на икономически подем, а 33% - на икономически трудности – при 3 пъти повече оптимисти и 10% по-малко песимисти в глобален мащаб.

По отношение на щастието през отминаващата година, страната ни отново е на последните места в света, но със стойности близки до тези на страните от Европа, с 43% определящи се като щастливи, 10% - нещастни, 45% оставащи в средата, а останалите се затрудняват да отговорят.

От „Галъп” отбелязват, че на годишна база нарастват негативно отговарящите и това може да се дължи на „по-видима политическа динамика” у нас.

Световни тенденции

В Европа са значително по-песимистично настроени отколкото навсякъде другаде по света: песимистите в ЕС са с 26 на сто повече от оптимистите, а извън евросъюза – с 20.

На Стария континент икономическият песимизъм е най-силно изразен в Италия (нетна стойност -48), Великобритания (-38) и Франция (-35). Единствено Корея и Хонконг, от страните претърпели икономически и политически трусове през годината, са по-негативно настроени от тях (нетна стойност -62 и -56).

Преразпределението на доходите води до това, че в най-богатите страни са с най-ниски очаквания за икономическия просперитет, докато най-оптимистично гледат в развиващите се държави.

Тези, които живеят в някои от най-динамично прогресиращите държави декларират най-високи нива на надежда за идната година: Бангладеш – с нетна стойност +77, Гана – с +76, Кот д‘Ивоар – с +72, Фиджи – с +62, Китай – с +56, Индия – с +55 и Бразилия – с +51.

Методология

Общо 66 541 души са били интервюирани в световен мащаб. Във всяка страна е реализирана представителна извадка от около 1000 мъже и жени: лице в лице (25 страни; 29211 души), по телефон (13 страни; 10 754 души) или онлайн (25 страни; 23 947 души). Теренната работа в различните страни е проведена от октомври 2016 г. до декември 2016 г. Статистическата грешка в изследването е в диапазон +/-3-5% при доверителен интервал - 95%.

В България изследването е било проведено през последните месеци на 2016 г. чрез пряко лично интервю сред близо 1000 пълнолетни български граждани.