Етичната комисия на Висшия съдебен съвет /ВСС/ ще изиска от синдиците на КТБ оригиналните списъци на вложителите, за да се провери кои от посочените в тях лица са действащи магистрати. Това решиха членовете на комисията на заседание днес.

Освен това от комисията ще искат информация и за това от кои години са тези влогове. Тази информация ще бъде предоставена на Сметната палата, за да се направи съпоставка с декларираните от магистратите доходи.

От Националната агенция по приходите ще бъде искана информация за констатирани при техни проверки нередности в данъчните декларации на магистрати, предаде БТА.

За случаите, в които Сметната палата установи разминаване, ще бъде сигнализирана Националната агенция по приходите и други органи със съответните компетенции.

Членовете на етичната комисия са на мнение, че КТБ не е "банката на съдебната власт".