Енергийният регулатор не откри нарушения в електромерите, чиято проверка започна след повишаването на сметките за ток от декември насам.

Проверени на място са електромери  в София и Банско, както и 130 уреда в Източна България.

На този етап експертите нямат съмнения за грешни отчети, но инспекциите на място ще продължат на база посъпили жалби.

Дружествата, които не са отчели в срок част от уредите заради липсата на достъп до населени места в снега, няма да бъдат санкционирани.

Въпреки че продължителният студ е създал напрежение в електроенергийната система, според шефа на регулатора,  тя ще издържи.

„Въпреки че енергийната система работи под голямо напрежение, считам, че няма да има режим на тока”, подчерта председателят на КЕВР Иван Иванов.