Бизнесът и синдикатите се обединиха около становището, че работната сила има сериозна нужда от повишаване на уменията. Те се обединиха около две нововъведения – електронно досие на работника с информация за всички обучения, през които е минал, както и допълнителен годишен отпуск за повишаване на квалификацията му.

С помощта на е-досието, ако например решим да сменим работата си, новият ни шеф ще знае не само какво сме завършили като образование, а и какво още умеем, както и на какви допълнителни курсове трябва да ни прати.

Електронната система, в която ще бъдат регистрирани досиетата, вече се разработва. Всяко едно ще съдържа информация за образованието ни, за допълнителните курсове, които сме завършили и за различни наши постижения - например участие в голям проект, разработки, иновативни предложения и т.н.

Ще улесни подбора

Идеята среща одобрение в една IT фирма, посетена от екипа ни. Имат план да наемат нови 60 души на работа през тази година. Твърдят, че електронно досие на кандидатите би улеснило подбора им.

„CV-итата заблуждават много често, дипломите и удостоверенията са подвеждащи, често не може да се вярва", смята директорът „Човешки ресурси” във фирмата Красимир Георгиев.

Информацията в електронните досиета ще се заверява от обучителите. Ако не ние, а работодателят е платил обучението, то тогава и той ще потвърждава данните в досието, за да се гарантира достоверността им.
Достъпът ще става чрез персонален код.

Няма да е задължително

На този етап създаването на електронно досие и неготово обогатяване няма да е задължително, тъй като за доста фирми и работници провеждането на обучения е ненужно или непосилно.

„Над 60 % са „Мама, татко и аз”, семейни фирми от няколко души, така че това ще бъде административна тежест, затова по-скоро за нас това трябва да бъде една възможност", обяснява д-р Томчо Томов, Българска стопанска камара.

Синдикати и бизнес предлагат и промяна в Кодекса на труда, чрез която да се даде право на допълнителен годишен отпуск за повишаване на квалификацията и преквалификацията. Социалното министерство подкрепя предложението, което предстои да отиде в парламента.