Стотици възрастни самотни хора остават без адекватна грижа всяка година. За да не са произвола на съдбата, у нас се работи по система, която ще осигури постоянна помощ у дома за тези хора.

Центровете за "Домашни грижи" по пилотния проект във Врачанско помагат на повече от 400 възрастни и болни хора.

Всеки ден в дома на 90-годишната Стефанка Котова влизат медицински и социални работници от Център "Домашни грижи" Враца. След прекаран инсулт и счупвания на крайниците жената е била напълно обездвижена.

Възрастната жена не може да повярва, че отново е на крака, макар и с бастун. Твърди, че се грижат за нея все едно са й дъщери.

Какво представлява проектът?

Механизмът за подкрепа в домашна среда, който действа във Враца, Криводол, Бяла Слатина и Оряхово, е създаден с швейцарска помощ. Основна единица в него са екипите от медицински сестри и домашни помощници, които обгрижват тежко болни или наскоро изписани хора, обясни в студиото на „Тази сутрин” зам.-директорът на Българския червен кръст д-р Надежда Тодоровска.

„Имаме в 4 населени места 50 назначени – 17 медицински сестри, 33 домашни помощници. Всичките ги взехме от Бюрото по труда. Интегрираме ромското население – 25% са от ромски произход, работим с ромски пациенти, които са около 15%”, обясни тя.

Според нея у нас пирамидата на здравеопазването е обърната спрямо Европа и 70% от парите отиват в болниците, а интегрираната здравно-социална грижа спестява пари и човешки ресурси. Външен анализ е показал, че грижата за един пациент за година излиза 1620 лв., като в тази сума влиза и обучението на екипа, посочи Тодоровка.

Когато говорим за здравни грижи, ние се концентрирам върху болничната помощ, отбеляза председателят на здравната комисия в парламента Даниела Дариткова. „Един подобен проект ще гарантира добра грижа на застаряващото население, от друга страна ще подпомогне даже родителите на деца с увреждания”, заяви тя.

В момента се работи по подзаконовите актове, които ще регламентират работата на услугата, като целта е наредбата да е готова до края на годината, за да бъдат предвидени пари за нея в следващия бюджет.