Едва 5% от българите биха станали приемни родители на дете в нужда. Това показва социологическо проучване за нагласите към процеса на деинституционализация.

До 2025 г. се планира да бъдат закрити всички специализирани институции за деца и те да получат нови социални услуги.

Данните показват, че 79% местната общност одобряват закриването на домовете. Така смятат и 93% от учителите, където учат деца, лишени от родителски грижи.

И макар 62% от анкетираните да приемат тези деца да живеят в квартала им, едва 21% от българите биха ги поканили на обяд или вечеря, а само 5% биха станали приемни родители.

Това, според експертите, показва, че интегрирането на децата се случва на ниво държава, но не и реално в обществото.

От девет години действа стратегия за извеждане на децата от специализирани институции. Според специалистите усилията сега трябва да се насочат върху превенцията на изоставянията. Ключов момента за успеха на програмата е обществото да приеме тези деца.