Достатъчно строги ли са наказанията за жестокост към животни?