Блокирани населени места през последните дни имаше и в Северозападна България. Доброволци помагат за извозването на болните от там и за транспортирането им до болница.

В област Монтана все още има непробиваеми пътища.

Заради високи преспи дори и тежка техника не може да пробие пътя към Якимово четвърти ден.

От другата страна на блокираното село обаче има хора, готови да спасяват други хора по всяко време.

Те са от доброволческия отряд за действия при извънредни ситуации във Вълчедръм. Той е сред първите в България, а екипът му е преминал цялата програма за обучение на спасители.

През последните две денонощия те са плътно до основните спасителни екипи. Не знаят точно на колко хора са помогнали, но става дума поне за 10-15 души.

„Извадихме инвалиди с „Гражданска защита” - Монтана, също така и хемодиализата, родилка съвместно с тях", коментира Боян Аврамов, ръководител на доброволческия отряд и зам.-кмет на община Якимово.

Отрядът няма собствена техника, но много повече от нея им е необходим парамедик.

„Това е изключително важно, защото се налага да се търси техника за превоз както на болния, така и на доктора в някои случаи и се губи изключително важно време”, посочи доброволецът Борислав Митрашков.

Доброволците се мобилизират за още една такава нощ, когато и където се налага.