Доброволци на Българския червен кръст посетиха деца в няколко столични болници. Кампанията се провежда в цяла България. Днес доброволците от БЧК ще зарадват децата от 4 лечебни заведения.

„Чувството да правиш нещо подобно, чувството от доброволчеството е абсолютно безкористно, да не очакваш нищо в замяна... когато е свързано с деца е още по-удовлетворяващо, по-отговорно”, каза Мария Христова от младежкия червен кръст.

От БЧК обещават да повторят инициативата и догодина. За да усмихнат още болни деца.