Потресаваща теза развива пловдивски прокурор по време на дело, заведено срещу Фонда за лечение на деца и Министерството на здравеопазването от родителите на дете, починало от левкемия след административни спънки за неговото лечение, съобщава „Правен свят”.

„Тезата на ответниците, че искът е недопустим, поради обстоятелството, че дискриминационното отношение било налице само спрямо починалото дете, без това да рефлектира спрямо родителите му, е несъстоятелна до степен, граничеща с цинизма”, пише в мотивите си съдия Александър Митев от административния съд под тепетата.

Магистратът споменава и друг неподлежащ на коментар аргумент на ответниците: „Още по-грубо и абсурдно е изложеното в защитната теза на ответниците твърдение, че доказателства за евентуални настъпили неимуществени вреди за родителите не били събрани или ако били събрани такива, то те се отнасяли единствено за бащата на детето, но липсвали доказателства за преживени страдания за майката на Габриела”.

Снимка: btv.bg

Предисторията

Битката на семейството с левкемията на 4-годишната им дъщеря започва през 2008 г., когато е поставена диагнозата на момичето. През 2011 г. е установен рецидив.

Трябва да бъде проведена тежка химиотерапия, чиято цел е да доведе до ремисия на заболяването, за да бъдат създадени условия за трансплантация на хемопоетични стволови клетки (ТХСК). Родителите подават искане до Фонда за лечение на деца и получават отказ.

Мотивът на фонда е, че има съвместим фамилен донор за стволовите клетки, което намалявало трансплантационния риск и следователно процедурата можело да се извърши в България. Междувременно друго момиче със същото заболяване е изпратено за процедурата зад граница за сметка на държавата.

На практика Габриела е наказана от държавата заради това, че има сестра. В крайна сметка заминава за Италия със средства от дарения, но вече е твърде късно.

Комисията за защита от дискриминация категорично установява с помощта на експерти, че отказът на държавата е бил неоснователен. Според КЗД предпоставка за дискриминация е и бездействието на Министерството на здравеопазването.

Ведомството, според комисията, е трябвало да създаде такива условия, които да гарантират, че по възможно най-ефикасен начин специалистите могат да се борят с усложненията и страничните ефекти, свързани с лечението на онкохематологичните заболявания. Това е залегнало в Национална програма на правителството, която така и не е реализирана.

Снимка: btv.bg

Резултатът

"Макар да са налице отделни деяния на всеки от ответниците, осъществени съответно чрез бездействие, от страна на министерството, и чрез издаване на отказ, от страна на фонда, то те причиняват общ вредоносен резултат, а именно - значително затрудняване и забавяне на необходимото лечение на Габриела. На практика, Габриела е лишена от възможност да получи, както в рамките на България, така и в чужбина, своевременно и адекватно лечение", заявява съдия Митрев.

Той постановява обезщетение в размер на 100 000 лв. за Росица и Петър Петрови, като парите трябва да бъдат платени солидарно от Фонда за лечение на деца и Министерството на здравеопазването.

Решението му може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.