С 2 млн. лв. от бюджета на социалното министерство пилотно стартира Националната програма за обучение и заетост „Работа”, съобщиха от правителствената пресслужба.

Инициативата ще покрие 14 общини с висока безработица в областите Враца, Видин и Монтана. Ще се субсидира заетост на пълно и непълно работно време на около 830 безработни за периода септември-декември за средно малко над 600 лв. на месец.

Приоритетно ще бъдат включени хора, които продължително търсят работа, младежи и такива, които получават социални помощи или са с основно и по-ниско образование и без професионална квалификация. Техни работодатели могат да бъдат частни фирми, общински администрации и предприятия, социални предприятия, неправителствени организации.

Така се очаква от наетите да извършват дейности като ремонт на обществени сгради, комунално-битово обслужване, поддържане на недвижимо културно наследство и оказване на услуги на населението.