Частните детски градини и училища вече имат право да получават държавна субсидия. Това предвижда новият образователен закон, който влезе в сила от есента.

В момента в частните училища и детски градини са обхванати около 12 хиляди деца. Новият образователен закон предвижда те също да получават държавна субсидия. Обаче при едно условие - ако училището или детската градина приема 20% от децата безплатно.

От асоциацията на частните училища изчисляват, че тези разходи ще бъдат за сметка на останалите родители. Критерият, по който се приемат децата безплатно е да имат специални образователни потребности или да са талантливи.

„Няма механизъм, с който да може да се определят децата на 5-6- годишна възраст дали са талантливи. Представете си какво ще се случи, ако в групата децата са разделени на две - 20% са талантливи, другите са неталантливи”, смята Илонка Горанова от асоциацията.

Частните учебни заведения не планират да се възползват от възможността за държавна субсидия. Ще настояват задължението за 20% безплатен прием да отпадне или да бъде намалено на не повече от 5 на 100. Това изисква обаче поправка на току-що влезлия в сила закон.