Наталия Велева получава тежката диагноза миелоидна левкемия (рак на кръвта) на 30 юни тази година. За да живее, има нуждата от трансплантация на костен мозък в Германия. Стойността на медицинската процедура обаче е непосилна за нея и нейните близки. Необходими са 250 000 евро.

Можете да помогнете на Наталия Велева на следните сметки:

ПОЩЕНСКА БАНКА АД - ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ
Дарителска сметка на името на НАТАЛИЯ ЦЕНКОВА ВЕЛЕВА
IBAN BG72BPBI79421020541901 BGN

ОТ ЧУЖБИНА: EUROBANK BULGARIA
IBAN BG72BPBI79421020541901
BPBI7942; BIC: BPBIBGSF