Безработицата сред българските младежи на въсраст от 18 до 24 години е с 2,5% по-висока от общата безработица за страната. Това стана ясно на форум за по-добро образование и бъдеще за младите хора в Европа, организиран от КНСБ.

Даниела Алексиева, председател на сдружението "Младежки форум 21 век" към синдиката, определи тенденцията като тревожна на фона на демографската ситуация в страната.

По официални данни през март безработицата у нас е достигнала 11,5 на сто или над 376 хиляди души. От тях незаетите младежи са повече 75 000 или 20 на сто от хората във възрастовата група 18-24 години.

Успокоителното в случая е, че младите българи без работа са много по-малко от връсниците им в същата ситуация в Испания и Гърция. Там младежката безработица е около 50%.

Ръководеното от Алексиева сдружение настоява в учебните програми на университетите задължително да има поне едномесечни стажове за студентите в реална работна среда, в края на учебната година. Така младите хора ще придобият професионални умения, които ще им помогнат да си намерят работа, след като завършат, смята експертът. Тя добави, че учебните програми в университетите трябва да са адекватни и с професиите, които се търсят на пазара на труда, за да се намали безработицата сред младите.

Именно липсата на опит е най-големият проблем за намиране на работа, коментират работодатели. Те го изискват, особено в условията на криза. Другите причини за трудна реализация на пазара на труда са неподходящо или недостатъчно добро ниво на образованието или нереалистични очаквания от страна на излизащите от университета студенти.