Определяно от повечето българи, живели през социализма, като „модерна” тенденция, съжителството без брак става все по популярно сред младите български двойки. Това води до промяна в семейните модели, която засилено се наблюдава у нас през последните години.

Главното - намалява делът на българите със сключен юридически брак - от 54% през 2001 г. на 44% десет години по-късно. Такова обобщение направиха от Института за изследване на населението и човека при БАН, представяйки данни, подготвени за научна конференция за семейството в страната ни.

От данните на института става ясно, че в България расте делът на неженените или неомъжените граждани - от 33 на сто през 2001 г. на 40 на сто за миналата година. За последното десетилетие се увеличава и средната възраст на жените за сключване на първи граждански брак, като през 2001 г. тя е била 25 години, а през 2010 г. - 27 години.

Според Антоанета Христова, директор на звеното към БАН, два пъти е скочил за изминалите 10 години и делът на българите, които живеят в съжителство без брак - от 4% през 2001 г. на близо 8% през 2011-а.

Проучване показва, че младите хора все повече предпочитат такава неангажираща форма на интимно партньорство. От всички съжителства без подпис - 70 на сто са на българи от 16 до 39 години. С увеличаване на възрастта този дял намалява и сред населението на 40-49-годишна възраст той е 16%, а сред българите над 50 години – 14%.

Експертите посочват като интересен факт преобладаването на ражданията в безбрачните съюзи - те са 54,1 на сто от всички раждания през 2010 г. Разводите у нас през 2001 г. пък били 3,7%, а през 2011 г. се увеличават на 5,8%.

Най-много са разведените българи на средна възраст от 40 до 59 години и те съставляват повече от половината от населението с разтрогнати бракове.

Можете да се включите в нашата анкета по темата:

Съжителството с брак или без брак?