За първи път отчитаме нулева миграция. Това е нова тенденция в доклада за демографското развитие на България.

Нулевата миграция е налице, когато броят на напусналите и на заселилите се у нас през годината е почти или напълно равен. Сметката показва, че 29 хиляди са си тръгнали, а 25 хиляди са се установили у нас.

Снимка: bTV

48% от българските емигранти традиционно се местят в Германия, Англия и Испания.

Снимка: bTV

И ако от напусналите основната част са българи, то ето кои се заселват у нас -  турци, руснаци и сирийци събират близо 55% от чуждите имигранти, които общо са почти 15 хиляди.

Към тях се причисляват и около 11 хиляди българи, които се връщат по родните си места, защото не са успели да се установят в чужбина.

Снимка: bTV

Тенденцията за последните 15-20 години обаче е преместването в рамките на страната. Всеки трети е сменил местожителството си от една област в друга, но все пак хората от Северна България не преминават в южната част на страната и обратно.

Ново е завръщането от градовете към селата. Само тази година 3000 души са напуснали столицата и са се заселили в широката Софийска област.

Снимка: bTV

Семейството на Дончо Ангелов е избрало най-голямото село у нас, за да избяга от столицата. Разстоянието от Лозен до центъра на София не затруднява нито един член на фамилията.

„На 12 км от работата ми, това не е никакъв проблем. Ако човек иска да  живее в хубава обстановка, холът му се простира далеч извън самия хол”, казва ИТ специалистът.

Като управител на ИТ фирма Ангелов попада точно в статистическата тенденция за преместване на село.

„Не е задължително, ако работиш в ИТ сектора или в сектора на професионалните услуги, физически да си на местоработата си. Другото е пренаселването на Столичната община и поскъпването през последните години на имотите”, посочи Зорница Славова.

Специалистите очакват до 1-2 години преселването от големите градове към околните села да се прояви и в Пловдив и Варна.

Именно изборът да смениш местоживеенето в рамките на страната влияе върху тенденцията за нулева миграция.

Тя не е характерна само за България. Ирландия я сбъдна миналата година. Тогава за първи път от 2008 г. спря изтичането на хиляди ирландци извън страната в търсене на по-добър живот.