20% за 22 г. – с толкова е много вероятно да се стопи населението на България според анализ на Института за изследване на населението и човека към БАН. Така от 7 057 606 през 2040 г. ще станем 5 933 535 т.е. на равнището от края на 20-те години на XX век.

Елица Димитрова от центъра обясни в студиото на „Тази сутрин”, че в резултат на ниската раждаемост, високата смъртност и продължаващата миграция много сериозно ще се промени и възрастовата структура на населението.

Снимка: bTV

Към момента все още раждаемостта у нас е по-ранна от тази на Запад, но след 22 г. българката ще ражда средно на 30,7 г. т.е.на същата възраст като италианката, испанката, германката и т.н. Ще спадне чувствително и броят на живородените деца – от 64 414 на 51 230.

Така с 1% - от 14,2% на 13,2% ще спадне броят на децата до 14 г. Тези в трудово активна възраст (15-64 г.) спада от 64,7% на 58,9%. „Това е доста сериозен спад, става дума за един неголям период от време”, отбеляза Димитрова. В същото време тези над 65 г. ще са повече – не 21,1%, както в момента, а 28% т.е. почти всеки трети.

Снимка: bTV

„Най-положителният резултат” в базирания на данни от Евростат и Фонда на населението анализ според Димитрова е, че българите на над 80-годишна възраст ще са двойно повече – не 4,8%, а 8,6%. Това е свързано с по-високата очаквана продължителност на живота – 77,4 г. за мъжете и 83 г. за жените. Любопитното е, че тези прогнозни стойности за 2040 г. отговарят на сегашните в Западна Европа.