Така изглежда една от страниците на „Часослов”, написан през 1755 г. в Котел. Това е религиозен текст на църковнославянски създаден от поп Милко Котленски, който вероятно е бил учител на Софроний Врачански. Тази книга вече може да се ползва безплатно от дигиталната библиотека на Софийския университет – SUDIGITAL.ORG

"Да съхраним онова, което нацията ни е създала през вековете - Било за обучителни цели, било за популяризиране на миналото, било за изследователска работа", призовава доц. д-р Тодор Попнеделев – зам.-декан на Историческия факултет.

През последните 6 години неговите колеги са сканирали и обработили над четвърт милион страници от 15 век до днес. Онлайн библиотеката съдържа ръкописни и печатни произведения, географски карти и дори карикатури.

Псалтир на даскал Филип, 1692 г. Снимка: sudigital.org

Студентите от Софийския университет могат да ползват всичко в дигиталната библиотека. За любителите на историята, литературата и знанията има по-малко, но уникални и достатъчно интересни материали.

"Това е технология на ЦЕРН за дигитална библиотека, която ни позволява да "харвестираме", т.е. да придобиваме чуждо съдържание по описание както и да предаваме нашето описание на други библиотеки", обяснява Андрей Лунин, асистент от Историческия факултет.

Екипът на SUDIGITAL ще продължи да обогатява колекцията с още материали в полза на студентите и потребителите от цялата страна.

Апокрифен сборник, първата половина на ХVІІІ в. Снимка: sudigital.org

За създаването на дигиталната библиотека е използвана технология от ЦЕРН – Европейската организация за ядрени изследвания.