Кампания за защита на вековните гори в България. Акцията организират природозащитниците от WWF, които искат да покажат значението и важността на вековните дървена у нас.

Вековните гори са последните кътчета дива природа, които са слабо повлияни от човека. Те пазят уникални примери за естествените процеси в природата и все още съхраняват генетичното и биологично разнообразие от преди много векове.

Днес последните вековни гори в България са разпространени предимно в строго защитени територии и в стопански участъци, където транспортният достъп все още е ограничен.

Те представляват не повече от 4-5 % от всички гори в България.