Адвокати сезираха Европейската комисия за това, че у нас не се полага платен отпуск за периода, в който неправомерно сме били уволнени.

Маргарита Мартинова е сред българите, успели да осъдят шефа си затова, че ги е уволнил неправомерно. Била е учител. През 2004-та година я уволняват. 4 години по-късно печели делото и е възстановена на работа. Това време й се признава за трудов стаж. За този период обаче не й се полага платен отпуск. „Щом ми се признава стажа би трябвало да ми се признаят и отпуските", смята Мартинова.

Малко след като е възстановена Маргарита отново е отстранена от работа. Завежда второ дело, с което иска да й се изплати обезщетение за целия неизползван отпуск – около 7 хил. лв.

В решение на Върховния касационен съд (ВКС) от 2009 г. обаче се казва, че за времето, в което човек е бил неправомерно уволнен и безработен не се полага платен отпуск.

Решението е атакувано в Европейската комисия. А преди 2 месеца идва отговорът.

„Изразиха мнение, че ВКС е нарушил правото на ЕС и за този период следва да възниква правото на платен годишен отпуск за работниците и ако повторно  им бъде прекратено трудовото правоотношение, за тях възниква и право на обезщетение за този период", обясни адвокат Андреан Славчев.

Жалбата е прехвърлена към специална система за разглеждане на ЕК като е изискана допълнителна информация от българските власти. Така казусът може да се реши, без да се стига до наказателна процедура.

От социалното министерство отговориха, че едва след като извърши анализ и оценка Комисията може да изиска от българските власти да се съобразят с нейното заключение и да предложат мерки, ако се констатира несъответствие.