На матурата по български език и литература (БЕЛ) през следващата седмица ще се явят над 60 хиляди зрелостници. Всички са разпределени на случаен принцип в непознати училища, сред непознати връстници и квестори, за да се предотврати преписване.

Зрелостниците обикновено се затрудняват най-много от последния въпрос, който изисква от тях да изложат разсъжденията си по зададена тема на няколко страници.

Анелия Маджарска е един от оценителите на матурата по БЕЛ. Съветва зрелостниците да не се отказват да пишат по отворените въпроси и есето, защото, ако опитат, все пак може да получат точки. Няма бъдат санкционирани, ако не изпълнят точно указанията за обем на текста.

„Ако напишат повече или по-малко, в крайна сметка има компетентности, които се оценяват. Оценява се съдържанието, оценява се езикът, оценява се граматичните, правописните и пунктуационни правила”, допулва Маджарска.

Матурата по БЕЛ е на 21 май от 8 часа. Зрелостниците трябва да се явят поне 15 минути по-рано, да носят лична карта, както и служебната бележка от училище, която удостоверява разпределението им. Да не забравят и химикалка с черен цвят, защото резервните химикали може да не стигнат.