40% от мъжете и 18% от жените у нас пушат ежедневно, сочи националната ни статистика. Данните излизат по повод днешния Световен ден без тютюнопушене.

Най-многобройна е групата на пушачите между 25 и 44 години – 66% от мъжете и 50% от жените.

Нараства и броят на непълнолетните пушачи - 42% от момичетата и 31% от момчетата между 13 и 16 години пушат.

Паднала е и възрастовата граница, при която деца пропушват за пръв път. На 8-10 години близо 68% от българските деца са били подложени на пасивно тютюнопушене, което също е особено негативно за здравето.