Близо 40 професионални гимназии с дуално обучение по 17 специалности през новата учебна година. Така още преди да завършат, учениците могат да намерят работа.  

Преди да удари първия звънец десетокласникът Димитър е в училище, за да разговаря с класната си. Тази година бъдещият електротехник ще има нови специални предмети. 

Професионалната гимназия по механоелектротехника от миналата година участва в първия проект за дуално обучение, финансиран основно от Швейцария.

„Темповете на нарастване на интереса към този проект са изключително големи, което е продиктувано от липсата на достатъчно квалифицирани работници за бизнеса”, обясни Петя Евтимова - ръководител на проект "Домино:.

В 11 и 12 клас учениците могат да работят по 3 дни в седмицата на непълен работен ден, а фирмите ще им плащат заплата.
 
Даването на възможност на младите хора, докато са все още в училище да усетят какво е да се работи в реална работна среда ще им помогне по-късно да се реализират, когато започнат своето кариерно развитие.

През следващите 3 години може да бъдат прибавени 15 нови специалности.

90% от първите завършили по проекта ученици работят каква ще е реализацията на следващите и с какви темпове ще се развива обвързването на професионалното образование с нуждите на пазара на труда – предстои да видим.