31 студенти от ромски произход, обучаващи се в медицинските университети и колежи в страната и техните наставници ще участват в обучение по застъпничество в сферата на ромското здравеопазване от 10 до 16 февруари в София, съобщават от Институт "Отворено общество".

Обучението е част от цялостна програма за подкрепа на студенти - роми в медицински специалности. То ще включва теми по ромска култура и история, застъпничество за политики за ромска интеграция, политики за равен достъп до качествено здравеопазване за ромите, здравната медиация в България, социални дистанции и ромска идентичност.

В рамките на обучението студентите ще имат възможност да се запознаят и със спецификите на теренната работа, като посетят кварталите "Факултета" и "Христо Ботев".