Най-голям е относителният дял на насилието над деца, извършвано в рамките на семейството – 65% от случаите. Далеч назад следват агресията в училище и на улицата. Това става ясно от решението на Министерския съвет да приеме Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца.

Акцент в документа е поставен върху повишаването на ефективността на мерките за закрила и за създаване на ефективна система за превенция на домашното и сексуалното насилие над децата. Ще се работи по нови механизми за сигнализиране на проблеми, както и по развиване и популяризиране на наличните като националните телефонни линии, през които потърпевшите могат да подават сигнали.

Институциите междувременно ще подобряват взаимодействието помежду си.

През 2015 г. отделите „Закрила на детето” са работили по 1839 случая, като 752 са новооткритите. Значително е нараснала популярността на „горещия телефон” за деца – 116 111, към Държавната агенция за закрила на детето. На него през миналата година са приети 108 852 обаждания – най-високият брой, регистриран от старта на линията през 2009 г.

Само за една година с близо 40% са се увеличили подадените сигнали за деца в риск, което показва, че линията е все по-разпознавана като място, на което да се потърси помощ или да се подаде информация за дете в трудна ситуация, посочват от правителствената пресслужба.