Обратно в клас - всички ученици от 5. до 11. клас се връщат в училищните стаи. Това означава, че присъствено на училище отново тръгват близо 420 хиляди деца.

Дистанционно ще продължат да се обучават малко над 2300 ученици, което е приблизително 0,25% от всички.

В училищата ще продължат да се прилагат вече въведените противоепидемични мерки за дезинфекция и носене на лични предпазни средства.

Както досега, ще се ограничават контактите между отделните паралелки и класове. При повишена заболеваемост сред ученици или учители директорите могат да предлагат преминаване към обучение от разстояние в електронна среда.