Правителството одобри на днешното си заседание промени, засягащи семейните помощи за деца. Облекчава се процедурата за получаването на парите.

Документите за получаване на помощите ще се подават по настоящ адрес, а не по постоянен, както е сега. Това ще облекчи хората, които работят или учат на друго място.

Вече няма да се налага да се подава удостоверение, че детето е записано като ученик. То ще се изисква само, ако е в частно училище.

И още – помощи ще се полагат и за периода, в който се чака нов ТЕЛК. Сега те се полагат само за срока на валидния.