Обявяват обществените поръчки за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа. За това съобщиха от ресорното министерство.

Министърът Андрей Цеков каза, че целта е дейностите да бъдат възлагани максимално прозрачно. Новите процедури ще се базират на критерий най-ниска цена, добави той.

Регионалният министър е разпоредил да не се осъществява превъзлагане от „Автомагистрали“ ЕАД на дейности, възложени му от Агенция „Пътна инфраструктура“, тъй като това се е правело с цел заобикаляне на закона и непрозрачно разходване на публични средства.

В бюджета за 2023 г. за развитие на републиканската пътна мрежа са отделени два милиарда и половина.

До края на лятото ремонтите ще се правят от понеделник до четвъртък и то до обяд, заради жегите. Единствената отсечка, където се работи днес е на магистрала „Струма“, до тунел Железница, защото ремонтът е спешен и неотложен.