Агенция по заетостта организира курсове за придобиване на нова професия или нови ключови компетентности чрез включване в безплатни обучения, съобщават от институцията.

Близо 11 000 безработни и заети лица могат да придобият нова професия или нови ключови компетентности чрез включване в безплатни обучения.

Те са организирани от Агенцията по заетостта и са финансирани от държавния бюджет в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2022 г.

Възможностите за обучения са в широк обхват и по отношение на професиите и компетентностите, които могат да се придобият чрез тях.

Къде може да добиете повече информация за обученията, четете на businessnovinite.bg.