Бедствено положение беше обявено в три села в община Хайредин. Два язовира преливат и създават опасност за населението в Рогозен, Бързина и Ботево.

В момента язовир „Рогозен 1” прелива с 5 кубика в секунда. Като количество това не е много, но съоръжението е с повреден преливник и ситуацията не бива да се подценява. Преливникът беше отнесен през май 2016 г., но не е възстановен.

Има опасност от откъсване на стената, затова и в момента там повреденото съоръжение се укрепва с инертни материали, а водата се отвежда с допълнително монтирани помпи.

Язовир „Бързина” също прелива. Евакуирани са 8 души в село Бързина, 11 са в готовност да бъдат евакуирани в село Ботево.