Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) реши да спре конкурсите за директори на районните здравни каси, съобщиха от НЗОК.

Решението, взето на проведено днес заседание, е заради открити пропуски в обявлението за конкурса във връзка с изискваните документи, които кандидатите трябва да представят спрямо утвърдените от Надзорния съвет.

Друга причина за прекратения избор е наличие на несъответствие между посочените в обявлението изисквания за заемане на длъжността и утвърдената длъжностна характеристика за „Директор на РЗОК“, както и липса на регламент в обявлението за начина на провеждане на конкурса.

НЗОК уточни, че документите на подалите заявления за участие в конкурса не са отваряни и разглеждани. Те ще бъдат върнати лично на кандидатите без да бъдат отваряни.

Предстои на следващо заседание на Надзорния съвет да бъде взето решение за обявяване на нов конкурс.