НЗОК прие правилата, по които ще се извършват плащанията за финансирането на допълнителните възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал на първа линия в борбата срещу коронавируса.

Размерът на тези плащания остава непроменен - 1000 лв. Целта е да се продължат мерките, насочени към запазване мотивацията на персонала, посрещащ предизвикателствата в борбата с пандемията, съобщават от Здравната каса.

По 1000 лв. ще получават и работещите в лаборатории в болничната и извънболничната помощ, които пряко извършват дейности по PCR диагностика на COVID-19.

Средствата ще се изплащат за дейността, считано от 1 януари 2021 г., ежемесечно въз основа на информацията, подавана от самите болници. 

В приетите правила се регламентира и заплащането по 10 лв. за поставена имунизация срещу COVID-19.