Виктория и през 2020 г. е най-предпочитаното име, давано на новородените момичета, показват данните на НСИ. Цели 722 адашки са се родили през миналата година. На второ място остава Мария (612 деца), а след това са Никол (564), София (506), Рая (471) и Дария (388).

За 10 г. значително са намалели новородените с имена като Александра, Габриела, Симона или Теодора.

Най-разпространените мюсюлмански имена при момичетата са Елих и Мелек.

При момчетата Александър (1106), Георги (958) и Мартин (810) оформят челната тройка. В сравнение с 2010 г. Иван, Николай и Виктор са „излезли от мода“, докато имена на канове и царе като Борис, Калоян, Симеон и Самуил са все по-често срещани.

Най-разпространените мюсюлмански имена са Емир и Мерт.

Тенденциите при цялото население

Когато обърнем поглед към най-разпространените имена при жените и мъжете от всички възрасти, доминират класическите имена – Мария, Иванка, Елена и Йорданка и Георги, Иван, Димитър и Николай. При мюсюлманските имена най-често се срещат Фатме, Айше, Мехмед, Ахмед и Мустафа.

При фамилиите също няма изненада – Иванови, Георгиеви, Димитрови и Петрови са най-много у нас.