През второто тримесечие на 2018г. от Националния статистически институт отчитат  ръст на лицата, които работят на трудов договор. Броят им се е увеличил с 1,8% и в момента те достигат 2 350 000 души.

Снимка: НСИ

От данните става ясно, че най-много хора са наети в бранша „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 30.7%, в „Селско, горско и рибно стопанство има 7.9% повече служители на трудови договори, а в „Строителство“ ръстът е 3.7%. НСИ отчитат спад на служителите в сектор „Образование”.

 

Снимка: НСИ

Статистиката показва, че за същия период средната месечна работна заплата e 1 125 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 4.5%. Най-голям е ръстът в секторите „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 9.8%,  „Строителство“ - с 8.2%, и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 6.7%.