Доходите нарастват, но точно с толкова нарастват и разходите ни, показват последните данни на Националната статистика.

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на миналата година е 2 866 лв. и нараства с малко над 18%, спрямо година по-рано.

В същото време общият разход за същия период е 2 668 лв. и се увеличава с точно 18,1%.

Близо 30% от разходите ни са за храна и безалкохолни напитки.
Следват разходите за жилище, данъци и осигуровки, транспорт.

Доходите ни идват най-вече от работни заплати, а след това от пенсии и самостоятелна заетост.