Пробно преброяване на населението и жилищния фонд ще бъде проведено от НСИ през пролетта. Това предвижда Националната статистическа програма за 2020 г., приета този четвъртък от Министерски съвет.  

Изследването предшества същинското преброяване, което ще се проведе в целия Европейски съюз през 2021 г.

Националната статистическа програма за 2020 г. включва 306 изследвания - както регулярни, провеждани от НСИ и органите на статистиката, така и нови дейности, свързани с националните и европейските приоритети.

Направени са промени в организацията на някои изследвания и са съкратени сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.

Сред акцентите в работата на НСИ през годината е подготовката за 18-то преброяване на населението и приемането от Народното събрание на новия Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

В своят отчет за отминалата година НСИ посочва, че са постигнати съществени резултати, свързани с повишаване на качеството на статистическата информация и усъвършенстване на нейното разпространение, както и намаляване на натовареността на респондентите чрез въвеждане на електронни въпросници и разработване на уеб базирани приложения за статистически изследвания в различни статистически области.