През октомври по отношение на наетия персонал 24,6% от управителите на местата за настаняване у нас са предприели като мярка „платен отпуск“, 14,8% - „неплатен отпуск“, а 13,1% - „освобождаване/съкращаване“. Това показват данните на Националния статистически институт.

От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 7,6% от мениджърите, 3,5% са предприели мярката „дистанционна форма на работа“, а 2,7% - „намаляване на възнагражденията на персонала“.

Същевременно 11,7% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

Снимка: НСИ

За същия месец 52,8% от управителите са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации.

57,8% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 37,7% - на нощувката.

Намаление в приходите от дейността си през октомври спрямо предходния месец са отчели 58,7% от анкетираните управители, докато при 37% няма промяна.

През следващия един месец 44,3% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат до 50% от разходите за дейността със собствени средства, 33,7% - до 100%, а 21,6% посочват, че няма да могат да се справят сами.

41,1% от ръководителите смятат да продължат да работят, 39,6% - да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 17,3% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 1% прогнозират да я прекратят.

Снимка: НСИ

Изследването на НСИ е направено в периода 5-25 ноември. Целта е да предостави на обществото информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната. В изследването са включени 1770 категоризирани хотела, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване (вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване) с над 10 легла, които са функционирали през октомври 2021 г.