Народното събрание ще се произнесе в най-кратки срокове по казуса със забавените плащания по договорите за текущ ремонт и поддръжка на пътища. Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

По настояване на регионалния министър Гроздан Караджов народни представители от управляващата коалиция внасят за разглеждане проект на решение, с което да се одобри разплащане на дължими суми по договорите за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа.

„Както вече обявих, има политическа воля за погасяване на част от задълженията към пътните фирми. Надявам се този проблем да бъде разрешен от Народното събрание още през следващата седмица“, коментира министър Караджов.

Решението на парламента ще даде възможност Агенция „Пътна инфраструктура“ да разплати половината от дължимата сума за изпълнени дейности за текущ ремонт и поддържане, включително и на отделни пътни участъци, на мостови съоръжения и тунели. Ще бъдат платени и 100% от сумите за изпълнени дейности по контрактите за доставка и монтаж на ограничителни системи и пътни знаци, както и за полагане на хоризонтална маркировка.

В края на миналата година, при управлението на служебното правителство, са сключени споразумения за предсрочно прекратяване на договорите между АПИ и пътноподдържащите фирми. Според тях четири от договорите изтичат в края на април 2022 г., останалите  в края на юни 2022 г. 

"Това на практика означава републиканската пътна мрежа да остане без поддръжка от средата на тази година, защото процедурите по Закона за обществените поръчки за избор на нови изпълнители няма да са приключили. Заради това в проекта на решение на НС се предлага да се разреши на АПИ да продължи действието на изтичащите договори за текущ ремонт и поддръжка до избор на нови изпълнители след проведени търгове по Закона за обществените поръчки, но не по-късно от 30 септември 2022 г.", съобщиха още от МРРБ.

С решението на парламента ще се избегне сериозният риск Агенция „Пътна инфраструктура“ да се окаже в невъзможност да поддържа републиканските пътища, с което ще се застрашат животът и здравето на всички пътуващи в страната.

Решението на НС ще позволи на АПИ да довърши и започнатите, но неприключили ремонти на републиканската пътна мрежа. Според споразуменията за предсрочно прекратяване на договорите те трябва да се изпълнят до 30 юни 2022 г., което за много обекти е нереалистичен срок.

На този фон регионалният министър Караджов проведе среща проведе с представители на „Автомагистрали – Черно море“ АД във връзка с дължимите плащания към фирмата, които възлизат на над 27,6 млн. лв. 

„Забавянето беше по чисто юридически причини. Днес в Народното събрание е постъпил проект на решение, с подписи на народните представители, с което се дава възможност на АПИ да разплати частично по договорите за текущ ремонт и поддръжка за изтеклата година суми, които се претендират от изпълнителите, в частност „Автомагистрали – Черно море“ АД“, заяви той на брифинг след срещата.

Според Караджов решението ще даде възможност на АПИ да продължи да възлага по договорите за текущ ремонт и поддръжка до избора на нов изпълнител по новите процедури по Закона за обществените поръчки, които агенцията предстои да обяви.

„Ситуацията, която заварихме не беше цветуща. Много от коректните фирми стават жертва на обстоятелства, но искаме да сменим една практика, в която с еднолични решения на МС се взимаха и се разплащаха (б.р. средства) на послушни и удобни фирми. Затова това решение ще мине през НС“, заяви председателят на регионалната комисия в НС Настимир Ананиев.