Ново увеличение на лихвите от Европейската централна банка със 0,75 процентни пункта. Така основните лихви в еврозоната достигнаха най-високи стойности от 2009 година насам. На този фон в България лихвите по кредитите на домакинствата засега не тръгват нагоре.

Новите данни на БНБ за миналия месец показват, че при ипотечните заеми дори имаме ново рекордно ниско дъно. Например при жилищните, в левове - средният лихвен процент е намалял до 2,46%.

При потребителските средната лихва е стигнала до 8,23%.

Кредитите за бизнеса обаче поскъпват. Заемите до 1 млн. евро са при годишна лихва от 3,04%, а над 1 млн. евро - при 2,50% през септември.

Добрата новина е, че лихвите по депозитите на домакинствата нарастват при новите влогове в левове. Намаляват обаче при тези в евро.