Новият бюджет на ЕС е във фокуса в програмата на българското председателство. Основният въпрос е как да се променят вноските на еврочленовете в бюджета на съюза, след излизането на Великобритания.

Еврокомисарят Гюнтер Йотингер, който отговаря за бюджетната политика на Европа, предлага вноската да се увеличи с 10 на сто –  от 1% на 1,1 на сто.

България е сред страните склонни да се съгласят с това увеличение на разходите, но има и държави като Италия, например, които са категорично против.

Новият механизъм за набиране на пари в бюджета на Европа търси начин да запълни многомилиардната дупка, която ще се отвори след брекзит. И тъй като има държави, които се оказват донори – всъщност дават повече, отколкото получават – логично е и да има противници на идеята за повече харчене.

„Ако заложим на финансиране, основано единствено на съкращения, ще навредим на кохезионната политика, а това ще се отрази най-вече на новите държави членки. България се справя впечатляващо, но тя ще има нужда от подкрепата на еврофондовете поне до 2030 година”, заяви Гюнтер Йотингер.

България е склонна да приеме по-висока вноска но в търсенето на нов механизъм за финансиране на различните европолитики ще се търси начин за сближаване на полярните позиции.

„Нетните донори казват, за да получават подобно финансиране, искаме гаранции, че у вас има върховенство на закона. Други държави казват – каква е връзката между едното и другото”, коментира Томислав Дончев.

„Европейският бюджет следва да търси добавената стойност. Например финансирането на научно-изследователската дейност, на политиките по отбрана и миграция следва става и чрез европейския бюджет, тъй като ползите от тях се проявяват и на общоевропейско ниво”, заяви финансовият министър Владислав Горанов.

„Необходимо е да се гарантира, че по-бедните региони също могат да получат някои минимални стандарти в нивата на публичните услуги, така че потенциално равни възможности да са предоставени на всички граждани на ЕС”, допълни финансовият министър.

Дискусиите ще продължат до май, когато трябва да се стигне до решение по въпроса колко ще плащат държавите в европейския бюджет след 2 години.