Нови правила, описани в Методическо указание от Агенцията по обществени поръчки (АОП), ще ограничат вътрешното възлагане на поръчки, познато още като in house.

Новите указания са изготвени по разпореждане на служебния министър на финансите Асен Василев.

Причината са разкритията на служебния кабинет около възлагането на такива поръчки от „Автомагистрали“ и Държавната консолидационна компания (ДКК).

В методическото указание се подчертава, че за in house поръчките е необходимо изпълнителят да има капацитет да изпълни сам съответните дейности, които са предмет на договора (да предостави услугата, да изпълни строителството и т.н.).

Ако прехвърли осъществяването на друго лице, на практика се стига до прикрито „превъзлагане“ на обществена поръчка, т.е. до заобикаляне прилагането на ЗОП и по този начин – до ограничаване на конкуренцията, уточняват от Министерството на финансите.