Агенцията по вписванията удължи крайните си срокове за подаване на декларации

Агенцията по вписванията удължи с три месеца срока за подаване на декларации за липса на дейност при фирмите. Търговците имат срок до 30 юни 2020г., а не както до сега – до 30 март.

Промяната е част от приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

Със закона се удължава и срокът за подаване на годишните финансови отчети и доклади за дейността до 30 септември 2020 г.

От ведомството уточняват, че са осигурили възможност документите да се подават и по електронен път с електронен подпис, чрез интернет страницата на търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.