Нови изисквания как да се провежда евакуация предложи кабинетът. Идеята е това да става при спазване на религиозната и етническа принадлежност на хората.

Новите изисквания ще задължат властите да се съобразяват с културните, религиозните и етническите особености и нужди на населението и да не разделят семействата при евакуация.

„Изповядващите ислям да бъдат настанени в селище, където има такива семейства, изповядващи исляма, където има молитвен дом, синагога или църква, за да могат християните да си черкуват, а мюсюлманите да си извършват обредите”, предлага д-р Николай Николов от БЧК.

В Благоевградското село Церово живеят около 600 души християни и мюсюлмани като и двете вероизповедания нямат свой храм. Така, ако се наложи да бъдат подслонени при аварийна ситуация по новата наредба, това няма как да се случи.

При двете частични евакуации, които са се налагали през последните години у нас - след аварията с цистерната с опасен химикал край Дебелец и след наводнението в село Бисер, никой не е предявявал претенции.