От 13 декември, събота, влиза в сила единният регламент за етикетиране на храните на територията на целия Европейски съюз.

Цялата информация за продукта, неговите съставки и срок на годност трябва да се съдържат в едно зрително поле и с достатъчно едър и четлив шрифт. Изрично ще бъдат изписвани и алергените.

Производители и търговци няма да могат да спекулират с подвеждаща информация относно качествата на хранителния продукт. Тя ще бъде санкционирана като заблуждаваща реклама.