Варна и Бургас ще се сдобият с нови, електрически автобуси. Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа днес договори за модернизиране на градския транспорт в двете общини.

60 нови електрически автобуса ще получи Варна. Предвижда се доставка и монтаж на 60 станции за бавно зареждане на автобусите и една станция за бързо зареждане.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). Общият размер на инвестицията е 85,4 млн. лв. ОПОС осигурява 70 млн. лв.

С изпълнението на проекта количеството емисии на фини прахови частици с източник транспорт ще се намали с 1 тон на годишна база и ще допринесе за подобряване качеството на въздуха, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Срокът за изпълнение на дейностите е 39 месеца.

В община Бургас ще бъдат доставени нови 56 електрически автобуса, зарядни станции и допълнително оборудване към съществуващите системи за управление на обществения транспорт. С изпълнението на мерките по проекта количеството фини прахови частици от транспорта ще се намали с близо 4 тона годишно.

Общата инвестиция е над 82 млн. лв., като ОПОС предоставя безвъзмездно 65 млн. лв. Срокът за изпълнение на дейностите е 24 месеца.

Към момента по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ са сключени 8 договора за модернизиране на градския транспорт за общо 463 млн. лв., осигурени от ОПОС.