Нови 74 лекарства са с намалени цени след проверките на Министерството на здравеопазването. При някои медикаменти разликата между старите и новите цени е драстична.

Поевтиняването на лекарствата е в много широк диапазон - между 4 и 85 процента.

Има драстични, като например лекарство, намалено от 212 лв. на 52 лв. Друг, по-скъп медикамент, преди е струвал 885 лв., а сега - 322.

Комисията по реинбурсиране изчислява намалението, като сравнява цените на медикаментите с тези в референтните страни.

Така, след проверките, вече близо 400 лекарства имат нови, по-ниски цени. Проверките продължават и за цялата 2012 г. ще бъдат инспектирани общо около 3200 лекарствени продукта.

Проверяват се всички лекарствени продукти без изключение и без да се извършва какъвто и да било подбор. Постигнатото намаление на цените обхваща лекарствени продукти от различни химико-терапевтични групи.