Закриването на съдилища не срещна подкрепа нито от съдебната власт, нито извън нея.

На първата голяма дискусия юристи и политици се обединиха, че премахването на 55 районни съдилища в някои малки градове ще направи правосъдието недостъпно за много от хората.

Без ново законодателство и електронно правосъдие, който и да е вариант на съдебна реформа няма да е ефективен, според юристите. Адвокатите казаха, че се надяват този модел да не получи подкрепа в следващото Народно събрание.

Според прокуратурата въпросът трябва да се преразгледа, за да не се стигне до там, че човек да може да намери прокурор в Трън, но не и съдия.

Според авторите на проекта, довел до протести, целта е била да се изравни натовареността и да се гарантира специализация в районните съдилища
Магистратите ще разгледат въпроса и утре на заседанието на ВСС.