Осигуряват безплатна патронажна грижа за новородени до 14 дни след изписване от родилното отделение. Допълнителните здравни дейности в дома на детето ще се покриват от НЗОК. Промените предстои да бъдат обнародвани. 

Целта - подобряване на детското здраве в най-ранна възраст. От Министерството на здравеопазването уточняват, че по този начин ще се подобри здравната информираност на родителите и другите лица, полагащи грижи за детето. 

„Дейностите ще се изпълняват самостоятелно или по назначение на лекар от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти в амбулаторията за първична медицинска помощ, в която работи общопрактикуващият лекар на детето“, уточняват от ресорното ведомство.

Промяна има и при нормативната уредба за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени: „Категорично се определя ангажиментът на лекаря, установил бременността, да насочи бъдещата майка за извършване на изследванията за оценка на риска от раждане на дете с най-честите хромозомни болести, спина бифида, аненцефалия и дефекти на коремната стена в съответствие с изискванията и в медицински определените срокове“.

Целта на промяната е да осигури възможност за подобряване на обхвата и качеството на пренаталната диагностика и ще намали риска от раждане на дете с увреждания.

Премахва се досега съществуващото възрастово ограничение за дентално лечение под обща анестезия за лицата над 18 г. с психични заболявания. „Тази възможност ще се ползва след преглед от психиатър при всички лица, независимо от възрастта им. По този начин ще бъде подобрено както денталното, така общото здравословно състояние на лицата“, допълват от здравното министерство.